Οδηγίες για την Προσέλευση σας στο ιατρείο

Από 4-5-2020, το ιατρείο μας θα δέχεται όλα τα περιστατικά τόσο ιατρικής όσο και αισθητικής φύσης. Λόγω της επίγνωσης της σοβαρής κατάστασης με τον COVID-19 και με αίσθημα ευθύνης προς τους ασθενείς και τους επισκέπτες του, προτείνει τα εξής βήματα, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του ιατρείου αλλά και την ασφάλεια των ασθενών, της ιατρού και του προσωπικού:

Τα μέτρα, όπου προτείνει το ιατρείο μας, είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.