Δερματοχειρουργική

Αφαιρεση σπιλων

Η αφαίρεση των βλαβών γίνεται με απόλυτη προσήλωση στους κανόνες αντισηψίας. Προηγείται τοπική αναισθησία, ακολουθεί η εκτομή της βλάβης και συρραφή. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη και έχει μικρή διάρκεια. Το ιστοτεμάχιο που αφαιρείται αποστέλλεται πάντα για ιστοπαθολογικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της καλοήθους ή της κακοήθους φύσης τησ αρχικής βλάβης. 

Βιοψιες

Οι βιοψίες του δέρματος γίνονται για την επιβεβαίωση μιας δύσκολης κλινικής διάγνωσης ή σε περίπτωση υποψίας κακοήθειας. Πραγματοποιούνται, συνήθως, με ειδικό μαχαιρίδιο με κυκλική λεπίδα (punch). Προηγείται πάντα τοπική αναισθησία.

Κρυοπηξια

Η κρυοχειρουργική θεραπεία (κρυοπηξία) εφαρμόζεται σε επιφανειακές βλάβες, όπως τα κονδυλώματα, οι μυρμηκίες, οι ακτινικές κερατιάσεις, τα θηλώματα. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία που ασκείται καταστρέφει τα παθολογικά κύτταρα.

Εξαχνωση βλαβων

Η εξάχνωση εφαρμόζεται σε κονδυλώματα, μυρμηκίες, ακτινικές κερατιάσεις, θηλώματα, κλπ, με εφαρμογή θερμικής ενέργειας. Προηγείται τοπική αναισθησία.