Ομοιοπαθητική

Dermahomeo

Ομοιοπαθητική

Η ομοιοπαθητική είναι μια ολιστική ιατρική θεραπεία που στόχο έχει την αποκατάσταση της υγείας του οργανισμού στο σύνολό  του. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μια ασθένεια που εκδηλώνεται τοπικά, όπως πχ μια δερματική νόσος, αφορά μόνο στο όργανο που πάσχει, το δέρμα. Οι βλάβες του δέρματος αποτελούν, στην πλειοψηφία τους την έκφραση μιας βαθύτερης διαταραχής της υγείας και του αμυντικού μηχανισμού του ανθρώπου. Κατά τη συνεδρία ο γιατρός παίρνει ένα αναλυτικό ιστορικό, παράλληλα με την κλινική εκτίμηση και την αξιολόγηση τυχόν παρακλινικών διαγνωστικών εξετάσεων. Στη συνέχεια επιλέγει το κατάλληλο για την περίπτωση ομοιοπαθητικό φάρμακο.

ομοιοπαθητική2